10. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri

10. sınıf ingilizce 1. ünite kelimeleri ve anlamları (kelime listesini) aşağıda görebilir ve indirebilirsiniz. 2023-2024 10.sınıf ingilizce 1.ünite kelimeleri pdf ve diğer 10. sınıf İngilizce kelimeleri en güncel haliyle sitemizde.

10. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri – School Life

THEME 1 SCHOOL LIFE VOCABULARY
Student’s Book
Keep on : Sürdürmek                                                         Join : Katılmak
Excited : Heyecanlı                                                             Rush : Telaş, koşturma                                 
Confused : Kafası karışık                                                    Fiber : Lif     
Enthusiastic : Hevesli, coşkulu                                           Lower : Düşürmak                           
Nervous : Endişeli                                                              Focus on : Odaklanmak                                           
Timetable : Program                                                          Pick up : Toplamak, kapmak            
Compulsory : Zorunlu                                                        Add : Eklemek                                  
Elective : Seçmeli                                                                Waste : Boşa harcamak                               
Extracurricular : Müfredat dışı                                           In moderation : Ölçülü                                
Facility : Fırsat, tesis                                                            Consult : Danışmak                          
Consultant : Danışman                                                       Cooperate : İşbirliği yapmak                                  
Attitude : Tutum, davranış                                                  Unavoidable : Kaçınılmaz                                      
Deadline : Son teslim tarihi                                                 Strength :  Güç, önem                                  
Circle : Çevre, çember                                                         Heal : İyileşmek, rahatlamak           
Classmate : Sınıf arkadaşı                                                    Ongoing : İlerleyen, süren                                      
Challenging : Zorlu, uğraştırıcı                                            Kidney : Böbrek                               
Submit : Sunmak, teslim etmek                                          High blood pressure : Yüksek tansiyon                     
Freshman : Birinci sınıf öğrencisi                                       Stroke : Felç 
Fortunately : Allahtan, şükür ki                                          Skip : Atlamak          
Be aware of : Farkında olmak                                             Stick : Sadık kalmak
Discover : Keşfetmek                                                          Gather data : Bilgi toplamak                                              
Expert : Uzman                                                                   Argue : Tartışmak
Warm up : Isınma                                                               Vocational and Technical : Mesleki ve Teknik    
Self-confident : Kendine güvenen                                      Information : Bilgi   
Fear of Failure : Başarısızlık korkusu                      Philosophy : Felsefe 
Punctual : Dakik                                                                  Chemistry : Kimya               
Abroad : Yurtdışı                                                                  Offer : Sunmak        
Dormitory : Yurt                                                                  Requirement : Koşul, zorunluluk
In common : Ortak nokta                                                    Admission : Kabul
Coincidence : Tesadüf                                                          Raise : Yetiştirmek              
Support : Desteklemek                                                        Principal : Okul müdürü                               
Relative : Akraba                                                                  Obey : Uymak          
Decide : Karar vermek                                                          Truant : Dersi asan öğrenci 
Member : Üye                                                                      Evaluate : Değerlendirmek  
Fill in : Doldurmak                                                                Claim : İddia etmek  
Fee : Ücret                                                                            Collocation : Birlikte kullanım                                  
Shuttle bus : Servis otobüsü                                                Retired : Emekli                              
Joint : Müşterek                                                                   Invaluable : Çok değerli      
Habit : Alışkanlık                                                                  Prison : Hapishane
Change : Değişiklik                                                              Workbook
Age :  Yaşlandırmak                                                            Catering : Yiyecek içeçek
Steal :  Çalmak                                                                    Spell : Hecelemek
Desperate : Umutsuz                                                          Arrive : Ulaşmak
Applicable : Uygulanabilir                                                  Examine : Muayene etmek
Cope with : Başa çıkmak                                                    Inpatient : Yatan hasta
Achieve : Başarmak                                                            Lawyer : Avukat
Stay out of : Uzak durmak                                                 Title : Unvan
Fine lines : İnce çizgiler                                                      Gender : Cinsiyet
Shade : Gölge                                                                     Marital Status : Medeni Durum
Avoid : Kaçınmak                                                                Revision : Gözden geçirme
Loneliness : Yalnızlık                                                          Suburban : Kenar mahalle, varoş
Reach out : İletişim kurmak                                                Exception : İstisna durum
Hang around : Takılmak                                                     Tutoring : Özel ders
10.SINIF İNGİLİZCE 1.ÜNİTE KELİMELERİ

Yorum yapın