İNGİLİZCE ZAMANLAR

İngilizce zamanlar (tenses) konu anlatımları için görmek istediğiniz zamanın üzerine tıklayınız

İNGİLİZCE ZAMANLAR KONU ANLATIMI (TENSES IN ENGLISH)

İngilizce Present Tenseler

 • Present Simple Tense: Present Simple, dilimizdeki Geniş Zaman’ın karşılığıdır. Bu zaman ile basit bir cümle kurarken özne + fiilin 1. hali + nesne kalıbı kullanılır.
 • Present Continuous Tense: Continuous, continue (devam etmek) kelimesinden gelir ve dilimizdeki Şimdiki Zaman ile benzerdir. Bu zaman ile basit cümle yapısı özne + yardımcı fiil + fiilin 1. hali + ing eki + nesne şeklinde kurulur. Present Continuous aynı zamanda, dilimizdeki gibi Gelecek Zaman anlamı taşıyarak da kullanılabilir. Örneğin Türkçede “Yarın Samsun’a gidiyorum.” cümlesi yapı olarak şimdiki zaman ile kurulmuştur ama anlam olarak gelecek zamanı ifade eder. Bu cümle Present Continuous ile “I’m going to Samsun tomorrow.” şeklinde kurulur.
 • Present Perfect Tense: Present Perfect, İngilizce zamanlar arasında en çok karıştırılan tense’dir. Perfect Tenseler, Türkçe’de özel olarak adlandırılmayan zamanlardır. Ancak “Etkisi görülen geçmiş zaman” olarak adlandırılabilir. “Şimdi” etkisi görülebildiğinden veya günümüzü etkilediğinden şimdiki zamanlar arasında yerini alır. Cümle yapısı özne + have / has + fiilin 3. hali şeklindedir.
 • Present Perfect Continuous: Dil öğrencileri için karmaşık İngilizce tenselerden olan Present Perfect Continuous ise Present Perfect Tense’e nazaran dilimizde karşılığı olan bir zamandır. Buna göre geçmişte başlamış ve henüz devam eden ifadeler için kullanılır. (Örn: O yıllardan beri basketbol oynamaktayım.)

İngilizce Past Tenseler

İngilizce zamanlar konusu için ikinci bel kemiği olarak sayabileceğimiz tenseler past, yani “geçmiş” zamanlardır. Past tenseler de geçmişte tamamlanmış, geçmişte bir süreç içerisinde tamamlanmış ve geçmişte tamamlanmış ancak etkisi hala görülen ifadeler için Past SimplePast ContinuousPast Perfect ve Past Perfect Continuous olmak üzere farklı zamanlarda ele alınır.

 • Past Simple: Simple Past Tense, dilimizdeki Geçmiş Zaman’ın karşılığıdır. Ancak burada kullanılan fiiller değişime uğrar. Simple Past Tense’i öğrenebilmek için öğrencilerin İngilizce fiillerin ikinci hallerini öğrenmeleri şarttır. Cümle yapısı özne + fiilin 2. hali + nesne şeklindedir.
 • Past Continuous: Bu zaman, dilimizde kullanılan bir ifade biçimi olan “geçmiş zamanın hikayesi” ile benzerdir. Cümle yapısı özne + yardımcı fiilin 2. hali + fiil + ing eki + nesne şeklindedir.
 • Past Perfect: Bu tense de yine dilimizde karşılığı olan ve –mişli geçmiş zaman olarak bilinen zaman ifadesini kapsar. Past Perfect’te cümle yapısı özne + had + fiilin 3. hali şeklindedir.
 • Past Perfect Continuous: Past Perfect Continuous, geçmiş zamanda yapılmış bir işin bir süreç içerisinde tamamlanmış olduğunu belirten ifadeler için kullanılır. Cümleler özne + had been + fiil + ing eki şeklinde kurulur.

İngilizce Future Tenseler

Dilbilimcilere göre İngilizce zamanlar içerisinde Gelecek Zaman tense olarak ele alınamaz. Zira past ve present olmak üzere iki türlü zaman vardır ve future ifadeler zaman zarflarına (yarın, haftaya, gelecek yıl gibi) bağlı olarak oluşurlar. Bu zarflar ile birlikte kullanılan willbe going to ve Present Continuous zaman ifadeleri, gelecek anlamını karşılamakla birlikte günlük dilde en çok kullanılan şimdiki zaman ile gelecek ifadesidir. (Örn: Yarın Samsun’a gidiyorum.) Yine de dil öğrencilerinin öğrenimlerine katkı sağlamak adına “will” gelecek ifadesi ile kimi eğitmenlerce kabul edilen zamanlara aşağıda yer verilmiştir.

 • Future Tense: -ecek -acak anlamı katan, dilimizdeki ile örtüşen Gelecek Zaman’dır. Cümle yapısı özne + will + fiil şeklinde basit yapılıdır.
 • Future Continuous: Gelecekte bir süreç içerisinde olunacağını belirten ifadelerdir. Türkçe kullanımı “Bugün iyileşip yarın yola çıkıyor olacağım.” şeklindedir. Cümleler özne + will be + fiil + ing eki ile kurulabilir.
 • Future Perfect: “Geldiğinde tüm işler yapılmış olacak.” şeklinde hem -mişli hem de -ecek / -acak gelecek ekinin kullanıldığı “vaat, hayal, plan” ifadeleri için kullanılır.
 • Future Perfect Continuous: Future Perfect’in devam eden halidir. “Geldiğinde evi temizlemekte olacağım.” şeklinde Türkçeye uyarlanabilir. Cümle yapısı özne + will + have been + fiil + ing eki şeklindedir.